nušlėti

nušlė́ti, nùšleja (-ja), -jo tr. 1. nustumti į šalį: Aš itą tvorą nušlė́siu toliau, ką ana stovi pakelėj Arm. 2. pastatyti: Nušlė́j[o] trobą kap zvaną (naują, gražią)! Lp. 3. Lzd nukirsti, nuleisti: Nuvažiav[o] miškan, nušlė́j[o] medžią Lp. \ šlėti; atšlėti; įšlėti; išsišlėti; nušlėti; pasišlėti; prišlėti; sušlėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atšlėti — atšlėti, àtšleja ( ja), jo žr. atšlieti: 1. refl. Krok, Lš Stovėjo an gonkų adverijos atsišlėjęs, nieko nekalbėjo Slm. Ir jis (vaikas) tuoj atsišlėjo kaip aš ant sopos Slm. Atsišlėk į sieną, tai nepargriūsi Vlk. | prk.: Kurs vienu kartu nori …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišlėti — išsišlėti, išsìšleja, jo išeiti: Kap išsišlėj[o] anas iš namų, tai net šviesiau pirkioj Arm. šlėti; atšlėti; įšlėti; išsišlėti; nušlėti; pasišlėti; prišlėti; sušlėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasišlėti — pasišlėti, pasìšleja, jo pasitraukti į šalį: Pasišlėk nedaugi į šalį, kad neindarytų palto Arm. šlėti; atšlėti; įšlėti; išsišlėti; nušlėti; pasišlėti; prišlėti; sušlėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišlėti — prišlėti, prìšleja, jo 1. refl. SD308, Sut žr. prišlieti 1 (refl.): Prisišlėk prie pečiaus, bus šilčiau Vrn. Mariute, sese, Mariutyte, sese, prie kam prisėdai, prie ko prisišlėjai? NS550(Ppl). 2. tr. prikirsti: Kad prišlėj[o] kvajų! Lp. 3. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušlėti — sušlėti, sùšleja ( ja), jo 1. refl. susiglausti, susipinti: Susišlėję labai šakos, nebemožna pravažiuot Slm. ║ susispausti: Suspaustos neišdžiūvo [skalos ant krosnies], susišlėj[o] Lp. 2. intr. sukirsti, suduoti: Sušlėk arkliam botagų, tai eis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšlėti — įšlėti, į̃šleja, jo 1. tr. įmerkti, įlyti: Kad inšlėj[o] lietus [žemę], tai inšlėj[o]! Lp. 2. intr. įkirsti, smarkiai suduoti: Inšlėj[o], inšlėj[o] vaiku per šiknukę Lp. 3. tr. prk. daug išleisti, sukišti: Inšlėj[o] kokį šimtą litų Lp. Inšlėjai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlėti — šlėti, šlẽja ( ja Slm), jo 1. Sut, A.Baran žr. šlieti 1. 2. Bd, Kč, Srj žr. šlieti 9: Kad pasakiau, tai tylėk, ba kad šlėsiu, tai žinosi, kuoj Dievas vardu Ūd. 3. tr. Lš, Bd blokšti, trenkti: Kad aš tave šlėsiu! Lp. Jis, sako, drūtas, bet aš jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.